GİRİŞ SAYFASI
SEMPOZYUM PROGRAMI
KAPSAM VE AMAÇ
İLETİŞİM
SEMPOZYUM KONULARI
SEMPOZYUM TAKVİMİ
DÜZENLEME KURULU
BİLİM KURULU
BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, YAYIMLANMASI VE ÖDÜLLER

DUYURU

BİLDİRİ ÖZETLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

BİLDİRİ TAM METİNLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

 

 
II. SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU (SHUS-II 2010)

T. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
II. SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU
PROGRAMI

4-5-6 Kasım 2010, Denizli

4 Kasım 2010, Perşembe
Yer: Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Ana Salon 
12.30-13.00: Kayıt
13.00-13.30:  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ve
Açılış Seremonisi  
13.30-14.30: Açılış Konuşmaları
Doç. Dr. Oğuz KARADENİZ
Pamukkale Üniversitesi İİBF ÇEEİ Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ
Emekli Öğretim Üyesi
Mustafa TÜRKEL
Tek Gıda-İş Genel Başkanı
Mustafa ÖZTAŞKIN
Petrol-İş Genel Başkanı
Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ
Pamukkale Üniversitesi Rektörü

14.30-16.00: Birinci Oturum: Davetli Konuşmacılar
Yer: Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Ana Salon
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ, Emekli Öğretim Üyesi
Anayasa’da Sosyal Haklar Alanı ve Sınırları
Prof. Dr. İbrahim KABOĞLU, Marmara Üniversitesi
Bireyin Yükselişi Karşısında Sosyalin Yeniden Tanımlanması
Doç. Dr. Nilgün TOKER KILINÇ, Ege Üniversitesi
Göçmenlerin Sağlık Sorunları: Ev Hizmetlerinde Bir Alan Araştırması
Doç. Dr. Nilay ETİLER, Kocaeli Üniversitesi /
Prof. Dr.  Kuvvet LORDOĞLU, Kocaeli / Marmara Üniversitesi
15-45-16.00: Tartışma
16.00-16.15: Ara  

16.15-17.45: İkinci Oturum: Kuramlar ve Sosyal Haklar
Yer: Pamukkale Üniversitesi, İİBF, 1 Nolu Konferans Salonu, A Blok  
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nergis MÜTEVELLİOĞLU, Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Haklar Kapitalizmin Tek Taraflı Anlaşması mı?
Umut OMAY,  İstanbul Üniversitesi
Sosyal Haklar Mücadelesini Toplumsal Kurtuluşa Bağlamak
Yusuf ÖZDEN,  Süleyman Demirel Huzurevi Müdürlüğü
Çalışan Yoksulların Haklar İronisi: Metalaştırılmış Çalışanlar
Fatih KAHRAMAN,  Süleyman Demirel Üniversitesi

17.15-17.45: Tartışma
18.00-19.30: Açılış Kokteyli:
Yer: Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi  

5 Kasım 2010, Cuma

09.00-11.00: Üçüncü Oturum: Sosyal Haksızlıklar ve Mücadele: TEKEL Direnişi
Yer: Pamukkale Üniversitesi, İİBF, 1 Nolu Konferans Salonu, A Blok
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU, Kocaeli Üniversitesi
4/C
Mesut GÜLMEZ, Emekli Öğretim Üyesi
4/C ve Hukuk
Gökhan CANDOĞAN, Avukat
78 Günlük Direnişten Kesitler
Nuri YILMAZ, Tek Gıda-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı
TEKEL Direnişinden Sosyal Mücadele Dersleri
Mustafa TÜRKEL, Tek Gıda-İş Genel Başkanı
21. Yüzyılda Sosyal Hak Mücadelesi: Tekel Direnişi
Elif HACISALİHOĞLU, Trakya Üniversitesi
Göksu UĞURLU, Hacettepe Üniversitesi
Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR, Ankara Üniversitesi

10-30-11.00: Tartışma
11.00-11.15: Ara

11.15-13.15: Dördüncü Oturum: Elverişsiz Gruplar ve Sosyal Haklar
Yer: Pamukkale Üniversitesi, İİBF, 1 Nolu Konferans Salonu, A Blok
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeki ERDUT, Dokuz Eylül Üniversitesi
Engellilere İlişkin Sivil Toplum Kuruluşlarının Sorunları:
İzmir İli Bakımından Bir Değerlendirme
Ergün YAZICI,  Dokuz Eylül Üniversitesi
Derya ALİMANOĞLU YEMİŞCİ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları:
Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar
Serhat ÖZGÖKÇELER, Uludağ Üniversitesi
Doğan BIÇKI, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Sosyal Haklar ve Özürlüler: Özürlülük Modelleri Bağlamında
Tarihsel Bir Değerlendirme
Nejla OKUR,  Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Fatma ERBİL ERDUGAN, Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Eşit Yurttaşlık Hakları Bağlamında Çingene Yurttaşların
Sosyal ve Ekonomik Haklara Erişimi: Edirne Örneği
Mustafa Kemal ÖKE, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Senem KURT TOPUZ,  Abant İzzet Baysal Üniversitesi

12.45-13.15: Tartışma
13.15-14.15: Öğle Yemeği            

14.15-17.00: Beşinci Oturum: Çalışma, Sağlık ve Konut Hakları   
Yer: Pamukkale Üniversitesi, İİBF, 1 Nolu Konferans Salonu, A Blok
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali GÜZEL, Kadir Has Üniversitesi
İşsizlik ve Sosyal Haklar: Bir Alan Araştırmasının Bulguları
Nergis MÜTEVELLİOĞLU, Akdeniz Üniversitesi
Rabia BATO ÇİZEL, Akdeniz Üniversitesi
Dezenformasyona Uğratılan Bir Sosyal Hak Olarak Sağlık
E. Gültüvin GÜR,  İstanbul Üniversitesi
Piyasa Odaklı Bir Uygulama Olarak Aile Hekimliği:
Sağlık Hizmetinin Sunumunda Olası Kayıplar
Songül SALLAN GÜL, Süleyman Demirel Üniversitesi
Ayşe DERİCİOĞULLARI ERGUN, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

15.15-15.30: Ara

 

15.30-16.15: Beşinci Oturum (devam)

Konut Hakkı ve İhlalleri: Kentli Haklarının Doğuşu
Z. Gönül BALKIR,  Kocaeli Üniversitesi

Barınma Hakkının İhlal Edilme Sürecinde Kentsel Dönüşüm Projeleri
Cem ERGUN,  Süleyman Demirel Üniversitesi
Hüseyin GÜL, Süleyman Demirel Üniversitesi

16.15-17.00: Tartışma

6 Kasım 2010, Cumartesi

09.00-10.30: Altıncı Oturum: Sosyal Hak İhlallerinden Örnekler
Yer: Pamukkale Üniversitesi, İİBF, 1 Nolu Konferans Salonu, A Blok 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ufuk AYDIN, Anadolu Üniversitesi
ITUC Raporları Çerçevesinde 2000’lerde Sendikal Hak İhlalleri
Sevda KÖSE,  Kocaeli Üniversitesi
İnsan Haklarından Dışlanan İşçiler ya da Kapsam Dışı Personel
Mevlüt CAN, Endüstri İlişkileri Uzmanı / İş Başmüfettişi
Çalışma İlişkilerinde Denetimin Gizilleşmesi Bağlamında
Elektronik Gözetim Pratiklerinin Otoritesi
Aslıcan KALFA,  Ankara Üniversitesi
Hakan TOPATEŞ, Ankara Üniversitesi

10.00-10.30: Tartışma
10.30-10.45: Ara

10.45-13.00: Yedinci Oturum: Genel Tartışma: Türkiye’de Sosyal ve Sendikal Hak İhlalleri
Yer: Pamukkale Üniversitesi, İİBF, 1 Nolu Konferans Salonu, A Blok
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ, Emekli Öğretim Üyesi
Öğretim Üyeleri
Sendikacılar
Katılımcılar
12.30-13.00: 2011 Sempozyumu
Düzenleyecek Üniversitenin Belirlenmesi
İlkeler
Öneriler
Dilekler
13.00-14.00: Öğle Yemeği
14.00-17.00: Pamukkale Gezisi

 
e-mail: ushas@pau.edu.tr
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Kınıklı, Denizli 20040
Bölüm Sekreteri: Bahar GÜNDEM Tel: (90-258) 296-2809; Faks: (90-258) 296-2626 (Lütfen faks iletişiminde sempozyuma ilişkin bilgi notunu belirtiniz)
Tüm Hakları Saklıdır
OZ