GİRİŞ SAYFASI
SEMPOZYUM PROGRAMI
KAPSAM VE AMAÇ
İLETİŞİM
SEMPOZYUM KONULARI
SEMPOZYUM TAKVİMİ
DÜZENLEME KURULU
BİLİM KURULU
BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, YAYIMLANMASI VE ÖDÜLLER

DUYURU

BİLDİRİ ÖZETLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

BİLDİRİ TAM METİNLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

 

 
II. SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU (SHUS-II 2010)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ,
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
4-5-6 KASIM 2010 DENİZLİ

Birincisi 22-23 Ekim 2009 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKSUM) ile İİBF ÇEEİ Bölümü  ve İş Müfettişleri Derneği tarafından “uluslararası” çapta düzenlenen Sosyal Haklar Sempozyumu’nun ikincisi, Pamukkale Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından 4-5-6 Kasım 2010 tarihlerinde Denizli’de “ulusal” düzeyde gerçekleştirilecektir.

II. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu’nun öncelikli amaçları; kısaca belirtilen ulusal ve ulusalüstü hukuksal çerçevesi temelinde ve dar anlamda “bağımlı çalışanlar” ile sınırlı olmaksızın,sosyal hakların ülkemiz özelinde, aynı zamanda “teorik ve pratik” yönleri, haklar ve haksızlıklar (ihlaller), uygulamadaki sorunlar vb. boyutları ile ele alınması, düzenleme ve sorunların“disiplinlerarası” bir yaklaşımla incelenmesi, özellikle “yeni” sorunlara ilişkin alan araştırmalarının özendirilmesi, bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak bilimsel düzeyde tartışılması, sosyal haklar alanındaki bilimsel bilgi birikiminin artırılması ve yazının zenginleştirilmesi, sosyal hakların kullanımı konusunda toplumda farkındalık oluşturulması ve hak öznelerinin bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması için çaba gösterilmesi, sorunların çözümüne yönelik somut öneriler sunulması ve üretilen bilgiler ile önerilerin ilgili sivil ve resmi örgüt, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması, duyarlılıkların artırılmasıdır.

 
e-mail: ushas@pau.edu.tr
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Kınıklı, Denizli 20040
Bölüm Sekreteri: Bahar GÜNDEM Tel: (90-258) 296-2809; Faks: (90-258) 296-2626 (Lütfen faks iletişiminde sempozyuma ilişkin bilgi notunu belirtiniz)
Tüm Hakları Saklıdır
OZ