GİRİŞ SAYFASI
SEMPOZYUM PROGRAMI
KAPSAM VE AMAÇ
İLETİŞİM
SEMPOZYUM KONULARI
SEMPOZYUM TAKVİMİ
DÜZENLEME KURULU
BİLİM KURULU
BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, YAYIMLANMASI VE ÖDÜLLER

DUYURU

BİLDİRİ ÖZETLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

BİLDİRİ TAM METİNLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

 

- Bildiri özetleri için duyurulan yazım kuralları, “tam metinler” için de geçerlidir.

- Bildiri tam metinleri, kaynakça dışında, en az 6000 ve en çok 8000 kelime dolayında olmalıdır.

- Tam metinler, en geç 30 Haziran 2010 tarihinde Düzenleme Kuruluna iletilmiş olmalıdır.

- Tam metinler, 17 Ağustos 2010 tarihinde duyurulacaktır.

- Kabul edilen bildiriler, 5 Ekim 2010 tarihinde yayımlanacaktır.


 
II. SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU (SHUS-II 2010)

İLETİŞİM

Doç. Dr. Oğuz Karadeniz, İİBF, ÇEEİ Bölüm Başkanı
Telefon: 0 258 296 2678; e-mail: oguzk@pau.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Handan Kumaş, İİBF, ÇEEİ Bölümü
Telefon: 0 258 296 2749; e-mail: hkumas@pau.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Kamil Orhan, İİBF, ÇEEİ Bölümü
Telefon: 0 258 296 2741; e-mail: korhan@pau.edu.tr
Genel Adres:
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve  Endüstri İlişkileri Bölümü, Kınıklı, Denizli 20040
Bölüm Sekreteri: Bahar GÜNDEM
Tel: (90-258) 296-2809; Faks: (90-258) 296-2626 (Lütfen faks iletişiminde sempozyuma ilişkin bilgi notunu belirtiniz).

e-mail: ushas@pau.edu.tr

Not: Düzenleme Kurulu üyeleri ile de iletişim kurulabilir.
 
e-mail: ushas@pau.edu.tr
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Kınıklı, Denizli 20040
Bölüm Sekreteri: Bahar GÜNDEM Tel: (90-258) 296-2809; Faks: (90-258) 296-2626 (Lütfen faks iletişiminde sempozyuma ilişkin bilgi notunu belirtiniz)
Tüm Hakları Saklıdır
OZ