GİRİŞ SAYFASI
SEMPOZYUM PROGRAMI
KAPSAM VE AMAÇ
İLETİŞİM
SEMPOZYUM KONULARI
SEMPOZYUM TAKVİMİ
DÜZENLEME KURULU
BİLİM KURULU
BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, YAYIMLANMASI VE ÖDÜLLER

DUYURU

BİLDİRİ ÖZETLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

BİLDİRİ TAM METİNLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

 

- Bildiri özetleri için duyurulan yazım kuralları, “tam metinler” için de geçerlidir.

- Bildiri tam metinleri, kaynakça dışında, en az 6000 ve en çok 8000 kelime dolayında olmalıdır.

- Tam metinler, en geç 30 Haziran 2010 tarihinde Düzenleme Kuruluna iletilmiş olmalıdır.

- Tam metinler, 17 Ağustos 2010 tarihinde duyurulacaktır.

- Kabul edilen bildiriler, 5 Ekim 2010 tarihinde yayımlanacaktır.


 
II. SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU (SHUS-II 2010)

DÜZENLEME KURULU

e-posta

Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ

mstgulmez@yahoo.com

Prof. Dr. Nergis MÜTEVELLİOĞLU

mutevellioglu@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Oğuz KARADENİZ

oguzkaradeniz@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Handan KUMAŞ

handankumas@yahoo.com

Yrd. Doç. Dr. Kamil ORHAN

kamilorhan@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI

acbakkalci@pau.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ

mehmetyilmaz@pau.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Nesrin DEMİR

n.demir@pau.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Şennur SEZGİN

sennurs@pamukkale.edu.tr

Öğr. Gör. Şebnem BAKKALCI

sbakkalci@pau.edu.tr

Ar. Gör. Nagihan DURUSOY ÖZTEPE

ndurusoy@pau.edu.tr

Ar. Gör Dr. Simay KARAALP

skaraalp@pau.edu.tr

Ar. Gör. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ

caglau@gmail.com

 
e-mail: ushas@pau.edu.tr
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Kınıklı, Denizli 20040
Bölüm Sekreteri: Bahar GÜNDEM Tel: (90-258) 296-2809; Faks: (90-258) 296-2626 (Lütfen faks iletişiminde sempozyuma ilişkin bilgi notunu belirtiniz)
Tüm Hakları Saklıdır
OZ