GİRİŞ SAYFASI
SEMPOZYUM PROGRAMI
KAPSAM VE AMAÇ
İLETİŞİM
SEMPOZYUM KONULARI
SEMPOZYUM TAKVİMİ
DÜZENLEME KURULU
BİLİM KURULU
BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, YAYIMLANMASI VE ÖDÜLLER

DUYURU

BİLDİRİ ÖZETLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

BİLDİRİ TAM METİNLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

 

- Bildiri özetleri için duyurulan yazım kuralları, “tam metinler” için de geçerlidir.

- Bildiri tam metinleri, kaynakça dışında, en az 6000 ve en çok 8000 kelime dolayında olmalıdır.

- Tam metinler, en geç 30 Haziran 2010 tarihinde Düzenleme Kuruluna iletilmiş olmalıdır.

- Tam metinler, 17 Ağustos 2010 tarihinde duyurulacaktır.

- Kabul edilen bildiriler, 5 Ekim 2010 tarihinde yayımlanacaktır.


 
II. SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU (SHUS-II 2010)

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, YAYIMLANMASI VE ÖDÜLLER


Özet ve tam metinlerin değerlendirilmesi, Bilim Kurulu üyeleri arasından belirlenen 2 asıl ve 1 yedek hakem tarafından yapılacaktır.

Hakemler, bildiri yazarları ile aynı üniversiteden olmayacaktır.

Hakemler, bildiri yazarlarının akademik ünvanları dikkate alınarak, en az bir üst kademedeki ünvanlara sahip Bilim Kurulu üyeleri arasından belirlenecektir.

İki asıl hakem raporundan birinin "yeterli” ve birinin "yetersiz" olması durumunda, özet  ve/veya tam metin yedek hakeme gönderilecektir.

Düzenleme Kurulunca, açıklanan koşullara ve daha önce duyurulan bildiri özeti yazım kurallarına uygun olmadığı saptanan bildiriler hakemlere gönderilmeyecektir.

Kabul edilen özet ve tam metinler web sayfamızda duyurulacak, Sempozyum öncesinde kitap olarak basılmaları sağlanacaktır.

 

Bu arada, kabul edilen bildiriler arasından Bilim Kurulunca seçilerek ödüllendirilmeye değer görülenlere, farklı alanlarda ödüller verilmesi de düşünülmektedir. 
 
e-mail: ushas@pau.edu.tr
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Kınıklı, Denizli 20040
Bölüm Sekreteri: Bahar GÜNDEM Tel: (90-258) 296-2809; Faks: (90-258) 296-2626 (Lütfen faks iletişiminde sempozyuma ilişkin bilgi notunu belirtiniz)
Tüm Hakları Saklıdır
OZ