GİRİŞ SAYFASI
SEMPOZYUM PROGRAMI
KAPSAM VE AMAÇ
İLETİŞİM
SEMPOZYUM KONULARI
SEMPOZYUM TAKVİMİ
DÜZENLEME KURULU
BİLİM KURULU
BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, YAYIMLANMASI VE ÖDÜLLER

DUYURU

BİLDİRİ ÖZETLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

BİLDİRİ TAM METİNLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

 

- Bildiri özetleri için duyurulan yazım kuralları, “tam metinler” için de geçerlidir.

- Bildiri tam metinleri, kaynakça dışında, en az 6000 ve en çok 8000 kelime dolayında olmalıdır.

- Tam metinler, en geç 30 Haziran 2010 tarihinde Düzenleme Kuruluna iletilmiş olmalıdır.

- Tam metinler, 17 Ağustos 2010 tarihinde duyurulacaktır.

- Kabul edilen bildiriler, 5 Ekim 2010 tarihinde yayımlanacaktır.


 
II. SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU (SHUS-II 2010)

BİLİM KURULU

 1. Prof. Dr. Ahmet Makal, Ankara Üniversitesi
 2. Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Kocaeli Üniversitesi
 3. Prof. Dr. Ali Güzel, Kadir Has Üniversitesi
 4. Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, Dokuzeylül Üniversitesi
 5. Prof. Dr. Aysen Tokol, Uludağ Üniversitesi
 6. Doç. Dr. Banu Uçkan, Anadolu Üniversitesi
 7. Prof. Dr. Doğan Özlem, Yeditepe Üniversitesi
 8. Prof. Dr. Erinç Yeldan, Bilkent Üniversitesi
 9. Prof. Dr. Engin Yıldırım, Sakarya Üniversitesi
 10. Doç. Dr. S. Evinç Torlak, Pamukkale Üniversitesi
 11. Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Maltepe Üniversitesi 
 12. Prof. Dr. Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi
 13. Doç. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz Ankara Üniversitesi
 14. Prof. Dr. Harun Tepe, Hacettepe Üniversitesi
 15. Prof. Dr. İnan Özer, Pamukkale Üniversitesi
 16. Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, Marmara Üniversitesi 
 17. Doç. Dr. Kadriye Bakırcı, İstanbul Teknik Üniversitesi
 18. Prof. Dr. Korkut Boratav, Ankara Üniversitesi
 19. Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Marmara Üniversitesi
 20. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey, Bilgi Üniversitesi
 21. Prof. Dr. Melda Sur, Dokuzeylül Üniversitesi
 22. Prof. Dr. Meryem Koray, Yıldız Teknik Üniversitesi
 23. Prof. Dr. Mesut Gülmez
 24. Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, Akdeniz Üniversitesi
 25. Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu, Akdeniz Üniversitesi
 26. Doç. Dr. Oğuz Karadeniz, Pamukkale Üniversitesi
 27. Doç. Dr. Seyhan Erdoğdu, Ankara Üniversitesi
 28. Prof. Dr. Tijen Erdut, Dokuzeylül Üniversitesi
 29. Doç. Dr. Yasin Sezer, Pamukkale Üniversitesi
 30. Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 31. Prof. Dr. Yusuf Alper, Uludağ Üniversitesi
 32. Prof. Dr. Zeki Erdut, Dokuzeylül Üniversitesi
 33. Prof. Dr. Gülser Özturalı Kayır, Akdeniz Üniversitesi
 34. Prof. Dr. İzzettin Önder, İstanbul Üniversitesi
 35. Prof. Dr. Aziz Konukman, Gazi Üniversitesi
 36. Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ, Atılım Üniversitesi
 37. Prof. Dr. Faruk SAPANCAL, Dokuzeylül Üniversitesi
 38. Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan, Anadolu Üniversitesi
 
e-mail: ushas@pau.edu.tr
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Kınıklı, Denizli 20040
Bölüm Sekreteri: Bahar GÜNDEM Tel: (90-258) 296-2809; Faks: (90-258) 296-2626 (Lütfen faks iletişiminde sempozyuma ilişkin bilgi notunu belirtiniz)
Tüm Hakları Saklıdır
OZ