GİRİŞ SAYFASI
SEMPOZYUM PROGRAMI
KAPSAM VE AMAÇ
İLETİŞİM
SEMPOZYUM KONULARI
SEMPOZYUM TAKVİMİ
DÜZENLEME KURULU
BİLİM KURULU
BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, YAYIMLANMASI VE ÖDÜLLER

DUYURU

BİLDİRİ ÖZETLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

BİLDİRİ TAM METİNLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

 

- Bildiri özetleri için duyurulan yazım kuralları, “tam metinler” için de geçerlidir.

- Bildiri tam metinleri, kaynakça dışında, en az 6000 ve en çok 8000 kelime dolayında olmalıdır.

- Tam metinler, en geç 30 Haziran 2010 tarihinde Düzenleme Kuruluna iletilmiş olmalıdır.

- Tam metinler, 17 Ağustos 2010 tarihinde duyurulacaktır.

- Kabul edilen bildiriler, 5 Ekim 2010 tarihinde yayımlanacaktır.


 
II. SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU (SHUS-II 2010)

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI


Bildiri özetleri, Microsoft Word formatında, aşağıdaki kurallara uygun olarak yazılmalıdır.
1. Yazı Puntosu
Metin, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalı; paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
2. Kenar Boşlukları
Kenar boşluklarını aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır:
Sol boşluk: 3.50 cm         Sağ boşluk: 2 cm
Üst boşluk: 2.50 cm              Alt boşluk: 2.50 cm
3. Başlık ve Alt Başlıklar ile Metin
Bildiri özetinin başlığı (adı), büyük harflerle, kalın, “14 Punto” ve ilk sayfanın başında ortalanmış olmalıdır. Yazar(lar) ve çalıştıkları kurum(lar), başlığın altındaki ikinci satırdan başlayacak şekilde kalın ve “12 Punto” ile tek satır aralıklı ortalanmalıdır. Dr. veya Yrd. Doç. vb. ünvanlar kullanılmamalıdır.
Birincil başlıklar büyük harflerle, kalın, “12 Punto”; ikincil başlıklar, ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, kalın, sola yaslanmış (italik), 12 punto; daha alt düzeydeki başlıklar ise, ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, (kalın değil), sola yaslanmış (italik), 12 punto olarak yazılmalıdır.
Bildiri özetinin metni, tek satır aralıklı, sağdan ve soldan hizalanmış olmalıdır.
4. Kaynak Gösterme ve Kaynakça
Metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar; sırasıyla soyadı, basım tarihi ve sayfa numarası yazılarak gösterilmelidir.
Kaynakça, metin içinde yapılan atıfları içermelidir ve kalın, büyük harf ve “12 Punto” ile yazılan “KAYNAKÇA” başlığı altında yer almalıdır. Kitaplar ve Makaleler, ayrı ayrı sıralanmalıdır. Kaynakça, metnin en sonunda ayrı bir sayfada sıralanmalıdır. Kaynaklar arasında birer satır boşluk bırakılmalıdır.

- Bildiri özetleri için duyurulan yazım kuralları, “tam metinler” için de geçerlidir.

- Bildiri tam metinleri, kaynakça dışında, en az 6000 ve en çok 8000 kelime dolayında olmalıdır.

 
e-mail: ushas@pau.edu.tr
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Kınıklı, Denizli 20040
Bölüm Sekreteri: Bahar GÜNDEM Tel: (90-258) 296-2809; Faks: (90-258) 296-2626 (Lütfen faks iletişiminde sempozyuma ilişkin bilgi notunu belirtiniz)
Tüm Hakları Saklıdır
OZ